Proje Yönetimi

Her gün yeni bir KSS projesinin hayata geçirildiği haberini alıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluğun görünür yüzü olan KSS projeleri, bütüncül biçimde ele alındığında hem topluma hem de uygulayıcı şirketlere büyük yararlar sağlıyor.

Öte yandan şirketin iş hedefleriyle bütünleşmemiş, üst yönetimin ve çalışanların desteğinden yoksun, paydaş beklentileri göz önüne alınmadan geliştirilen ve sürdürülebilir olmayan projeler ise sabun köpüğü gibi kısa sürede yok olup gidiyor.

Her “yeni” olanın başına gelen projelerin de başına geliyor, iyi niyetle yola çıkılsa da KSS felsefesi kavranmadan geliştirilen ve saha deneyimi olmayanlarca yürütülen projelerin sonu genellikle başarısızlık oluyor. Toplumun ve paydaşların duygularına da seslenen bu projeler,  bir de samimiyetten yoksunlarsa markaların en değerli varlığı olan kurum itibarına zarar verebiliyor.

 İyi bir projenin sağladıkları

Yapılan araştırmalar kurumsal sosyal sorumluluğun faydalarını şöyle sıralıyor:

 • Satışlarda ve pazar payında artış
 • Marka konumunda güçlenme
 • Güçlü kurum imajı ve etkisi
 • Çalışanları kuruma çekme, motive etme ve elde tutma becerisinin artışı
 • İşletme maliyetlerinin azalması.

Az sayıdaki başarılı uygulamayı saymazsak birçok şirket, hibe, bağış, sponsorluk gibi KSS açısından geleneksel yöntemleri kullanmayı sürdürürken, iyi yönetilmiş gerçek KSS projelerinin sağlayabileceklerinin çok azından faydalanabiliyor.

Peki, ne yapmalı?

 • Şirketinizin, markanızın ve paydaşlarınızın beklentisini karşılamayan,
 • Kurumunuzun vizyon, misyon, değer ve kültürüyle örtüşmeyen,
 • Gerçekçi, toplumsal bir soruna odaklanmayan,
 • “Adı var, kendi yok”
 • Yaratıcılıktan yoksun,
 • Taklit, Samimiyetsiz,
 • Sürdürülebilir ve ölçülebilir olmayan,
 • “Sizin dışınızda geliştirilmiş”

Projelerden Uzak Durun!

Toplumun ve paydaşlarınızın beklentilerini karşılayan, şirketinizin ve öncelikleriyle uyumlu, , sonuç odaklı, ölçülebilir, sürdürülebilir projeler hayata geçirmeyi hedefleyin!